Documente juridice

Toate documentele au fost actualizate
pe July 20, 2022

REZIDENȚII DIN UE - TERMENI SUPLIMENTARI DE UTILIZARE

Ultima actualizare: 12 iulie 2022

Punem la dispoziție Platforma și serviciile noastre în cadrul Uniunii Europene. Acești termeni suplimentari de utilizare se aplică în cazul în care sunteți rezident al Uniunii Europene (“Termeni suplimentari UE”). Prin urmare, dacă aveți reședința în Uniunea Europeană, se vor aplica Termenii generali de utilizare și acești Termeni suplimentari UE. În cazul în care există un conflict între Termenii de utilizare și acești Termeni suplimentari UE, iar în cazul dumneavoastră se aplică acești Termeni suplimentari UE, atunci vor prevala Termenii suplimentari UE.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, definițiile din acești Termeni suplimentari UE vor avea același înțeles ca și definițiile utilizate în Termenii de utilizare. Înainte de crearea contului dvs., vă va fi pus la dispoziție textul acestor Termeni de utilizare în format electronic prin intermediul Platformei, astfel încât să poată fi stocat cu ușurință de dvs. pe un suport de date durabil.

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a face schimbări sau modificări asupra Termenilor de utilizare sau asupra acestor Termeni suplimentari UE în orice moment. Vă vom informa cu privire la orice modificare înainte de data intrării în vigoare a modificărilor. Dacă veți continua să utilizați Platforma după data intrării în vigoare a modificărilor, se va considera că ați luat cunoștință și ați acceptat modificările din orice Termeni revizuiți sau Termeni suplimentari UE.

Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală sunt toate drepturile de proprietate intelectuală prezente și viitoare, oriunde în lume, cu privire la Platformă, care ne aparțin nouă și/sau licențiatorilor noștri acum sau în viitor, inclusiv drepturi de autor, drepturi de baze de date, drepturi de marcă comercială, drepturi de design, drepturi de nume comerciale, drepturi de nume de domeniu, drepturi de brevet, drepturi de secret comercial, precum și drepturi similare în temeiul legii nescrise.

Cu condiția să fiți eligibil/ă pentru a utiliza Platforma, vi se acordă, exclusiv în scopul înființării contului dvs., o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă și care nu poate fi sub-licențiată pentru a accesa și utiliza Platforma și pentru a descărca sau imprima o copie a oricărei părți a Conținutului la care ați obținut acces în mod corespunzător, exclusiv pentru uz personal și necomercial. Ne rezervăm toate drepturile care nu vă sunt acordate în mod expres cu privire la și pentru Platformă, Conținut și Mărci. Această licență este acordată pe durata contului dvs. și prin prezenta acceptați această licență. Avem în orice moment dreptul de a rezilia această licență în mod unilateral, anticipat și cu efect imediat, fără a fi nevoiți să vă plătim vreo compensație.

Vă obligați să ne despăgubiți pentru orice pierdere rezultată din orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală de către dvs. în ceea ce privește Platforma. Vă obligați să ne despăgubiți pentru toate costurile și pierderile, inclusiv costurile de asistență juridică, care decurg dintr-o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală. Vă obligați să luați măsuri pe propria cheltuială pentru a limita costurile care urmează să fie suportate și/sau pierderile pe care le vom suferi.

Taxe și plăți

În cazul în care stabilim că se aplică taxe, cum ar fi taxele de vânzare, sau orice alte impuneri la taxele noastre, prețul de achiziție pe Platformă va include și aceste taxe și/sau comisioane apărute în timpul procesului de comandă.

Dacă achiziția dvs. este supusă unor taxe recurente, atunci aveți opțiunea de a ne oferi dreptul de a vă percepe plata prin debit direct. În acest caz, vă vom debita plata în mod recurent, fără a vă solicita aprobarea prealabilă înainte de fiecare taxă recurentă, până când ne veți notifica anularea.

Dreptul de retragere

Atunci când achiziționați conținut digital, dumneavoastră, în calitate de consumator cu reședința în UE, aveți dreptul de a vă retrage din contract în termen de 14 zile de la data livrării, fără a oferi un motiv pentru retragere.

Dreptul de retragere din contractul de furnizare de conținut digital nu se aplică în cazul în care ați declarat în mod expres că doriți să primiți conținutul digital în perioada de retragere și ați renunțat în mod expres la dreptul de retragere.

În cazul încheierii unui abonament de probă de 7 zile, se aplică o garanție de rambursare a banilor pe durata abonamentului de probă. Suma pe care ați plătit-o deja vă va fi rambursată în termen de 14 zile de la data la care ați declarat că apelați la această garanție.

Răspunderea

Nu suntem răspunzători pentru:

a) neînțelegeri, erori sau eșecuri în ceea ce privește performanța Platformei și/sau a serviciilor noastre, dacă acestea sunt cauzate de sau sunt rezultatul acțiunilor dumneavoastră, cum ar fi faptul că nu ați furnizat date complete, solide, corecte și clare (sau că nu ați făcut acest lucru la timp); b) erori sau eșecuri ale unor terțe părți angajate de către sau în numele dumneavoastră; c) informații pe care terții le-au plasat pe Platformă.

Putem fi trași la răspundere numai pentru daunele directe sau pierderile care ne sunt imputabile. Este exclusă răspunderea pentru orice daune sau pierderi (financiare), altele decât daunele și/sau pierderile directe, cum ar fi daunele sau pierderile indirecte, inclusiv, dar fără a se limita la daune sau pierderi pe cale de consecință, pierderi de profit, daune sau pierderi cauzate de date sau materiale (personale) furate, inaccesibile, modificate, distruse sau pierdute, economii pierdute, pierderi datorate întreruperii activității sau daune sau pierderi datorate sau rezultate în urma unei scurgeri de securitate, a unei breșe de securitate sau a unui delict cibernetic.

Cu excepția cazurilor de neglijență gravă sau de conduită intenționată, răspunderea noastră totală pentru daune sau pierderi care rezultă din serviciile noastre și/sau din Platformă, sau care rezultă din sau în legătură cu acești Termeni, va fi limitată la o sumă egală cu taxele plătite de dvs. către noi.

Forța majoră

În caz de forță majoră, nu vom fi obligați să ne îndeplinim niciuna dintre obligațiile noastre, inclusiv nicio obligație de garanție legală și/sau convenită. În plus, nu suntem răspunzători pentru nicio pagubă suferită de dumneavoastră ca urmare a unei situații de forță majoră.

Următoarele motive exclud răspunderea pentru daunele cauzate de simpla imprudență sau neglijență:

a) furnizorii de care depindem nu își îndeplinesc obligațiile; b) bunuri, echipamente, software sau materiale defecte de la terți; c) epidemii și pandemii; d) atunci când rețeaua noastră se blochează din motive pentru care nu putem fi trași la răspundere, inclusiv - dar fără a se limita la - un atac cibernetic sau atacuri (D)DoS sub orice formă sau o defecțiune în traficul de internet, probleme hardware sau software sau orice altă cauză externă; e) lucrări de întreținere a Platformei, ceea ce duce la întreruperi, întârzieri sau erori; f) măsuri guvernamentale, inclusiv reglementări și legislație financiară; g) greve, închideri forțate de întreprinderi, revolte și orice altă formă de întrerupere și/sau împiedicare cauzată de terți, care ne împiedică să ne realizăm obligațiile; h) îmbolnăvirea unuia sau mai multor angajați care sunt greu de înlocuit; i) o pană de curent, o defecțiune a internetului, a rețelei de date sau a instalațiilor de telecomunicații; sau j) orice altă cauză dincolo de controlul nostru rezonabil.

Soluționarea litigiilor

Toate revendicările, litigiile sau alte proceduri legale față de sau între dumneavoastră sau noi, inclusiv, dar fără a se limita la orice astfel de revendicări sau litigii care sunt în vreun fel legate sau decurg din Termenii de utilizare, din Termenii suplimentari UE sau din accesul dumneavoastră la sau din utilizarea Platformei, vor fi guvernate de legile din România.

Aplicarea Convenției Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri este exclusă în mod expres de Termenii de utilizare și de acești Termeni suplimentari UE.

Orice procedură legală va fi introdusă și judecată exclusiv de o instanță de judecată din România, cu sediul în București.

Reclamații

Pentru a rezolva o reclamație cu privire la Platformă, vă rugăm să ne contactați într-o perioadă rezonabilă de timp după ce ați detectat sau este posibil să fi detectat în mod rezonabil o problemă la [email protected]. Vă vom răspunde într-o perioadă rezonabilă de timp.

REZIDENȚII DIN SUA - TERMENI SUPLIMENTARI DE UTILIZARE

Ultima actualizare: 12 iulie 2022

Acești termeni suplimentari de utilizare vi se aplică dacă sunteți rezidenți în România. Prin urmare, dacă aveți reședința în România, se vor aplica atât Termenii de utilizare, cât și acești Termeni suplimentari pentru SUA. În cazul în care există un conflict între Termenii de utilizare și acești Termeni suplimentari UE și vi se aplică acești Termeni suplimentari UE, atunci vor prevala Termenii suplimentari UE.

Încălcarea drepturilor de autor

Dacă credeți că orice material disponibil pe sau prin intermediul Platformei încalcă orice drept de autor pe care îl dețineți sau îl controlați, vă rugăm să ne notificați imediat acest lucru folosind informațiile de contact furnizate mai jos (“Notificarea”). O copie a Notificării dvs. va fi trimisă persoanei care a postat sau a stocat materialul menționat în Notificare. Notificarea trebuie să includă în mod substanțial următoarele:

  • Semnătura dvs. fizică sau electronică;
  • identificarea lucrării protejate prin drepturi de autor care considerați că au fost încălcate;
  • identificarea materialului de pe Platformă cu privire la care credeți că are loc o încălcare a drepturilor de autor, într-un mod suficient de precis pentru a ne permite să localizăm materialul;
  • informațiile dvs. de contact, inclusiv numele, adresa poștală, numărul de telefon și, dacă este disponibilă, adresa de e-mail;
  • o declarație că aveți convingerea de bună credință că utilizarea materialului protejat prin drepturi de autor nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege;
  • o declarație că informațiile din notificare sunt corecte; și
  • o declarație, pe proprie răspundere având cunoștință de pedepsele prevăzute de lege pentru sperjur, că sunteți proprietarul drepturilor de autor sau că sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului drepturilor de autor.

Resume.io // Imkey BV
van Coothplein 39a,
4811 ND Breda, Țările de Jos
CoC: 60887737
Cod TVA: NL854104379B01

Condițiile de furnizare a serviciului a fost actualizat ultima dată pe July 20, 2022
Acest site utilizează cookie-uri pentru a optimiza experiența utilizatorilor și a genera date analitice și de marketing. Prin utilizarea site-ului nostru, ești de acord cu toate cookie-urile în conformitate cu Politica privind cookie-urile și Politica de confidențialitate.
Acceptă cookie-uri